INIS

Intersexuella i Sverige

-

-


-
CAH - Congenital Adrenal Hyperplasia


CAH - Congenital Adrenal Hyperplasia (binjurebarkshyperplasi eller Adrenogenitalt syndrom) är en medfödd rubbning i binjurebarkens funktion och orsakas av brist på enzymet 21-hydroxylas (21 OHD). Adreno står för binjure och genitalis för könsorgan.


Allvarlig brist på enzymet 21-hydroxylas förekommer hos 1 av 12 000 nyfödda barn enligt en svensk screeningundersökning. Det innebär att det föds cirka 8-10 barn med denna allvarliga enzymbrist per år i Sverige. Hur vanliga lättare former av 21-hydroxylasbrist är i Sverige är okänt.


Symtomen på adrenogenitalt syndrom ter sig olika hos pojkar och flickor. Svåra former av syndromet ger allvarlig rubbning av saltbalansen med låg halt av natrium och hög halt av kalium i blodet. Symtom uppkommer vid 1-3 veckors ålder med bristande viktuppgång, kräkningar, uttorkning och i värsta fall chocktillstånd. Hos flickor väcks misstanken om syndromet ofta på grund av en mer eller mindre uttalad virilisering, vilket innebär att de yttre könsorganen utvecklats i manlig riktning. Ibland kan det vara oklart vilket kön det nyfödda barnet har. Vid lindrig virilisering blir klitoris förstorad och flickan kan få en viss förslutning av vagina. Vid mer uttalad virilisering ökar storleken på klitoris så att den mer liknar en penis och vaginas mynning kan bli helt hopväxt. Dessutom kan slidöppningen och urinrörsmynningen vara på samma ställe. De inre könsorganen (äggstockar, äggledare och livmoder) påverkas inte alls.

Support groups


Accord Alliance
www.accordalliance.org

Intersex Society of North America
www.isna.org

Androgen Insensitivity Syndrome Support Group (AISSG)
www.aissg.org

Bodies like ours
Intersex Information and Peer Support

www.bodieslikeours.org/forums

AIS Support Group Australia
home.vicnet.net.au/~aissg/