INIS

Intersexuella i Sverige

Bli medlem!

Teckna medlemsskap!

DSD-Life


Ett EU-projekt för att förbättra vården för personer med DSD.

Om INIS


INIS startade som ett nätverk sommaren 2006. Vi är en stödförening för alla personer med DSD (Disorder of Sex Development).


INIS hade sitt första och konstituerande styrelsemöte i Stockholm den 1 maj 2008, då vi antog INIS stadgar.


INIS samarbetar med andra organisationer som stödjer INIS målsättning, t.ex.:
INIS syfte och ändamål, som finns angivet i våra stadgar, är följande:


Support groups


Accord Alliance
www.accordalliance.org

Intersex Society of North America
www.isna.org

Androgen Insensitivity Syndrome Support Group (AISSG)
www.aissg.org

Bodies like ours
Intersex Information and Peer Support

www.bodieslikeours.org/forums

AIS Support Group Australia
home.vicnet.net.au/~aissg/