INIS

Intersexuella i Sverige

-

-


-
PAIS - Partiellt androgenokänslighetssyndrom


Partiell okänslighet för manliga könshormoner (Partial Androgen Insensitivity Syndrome, PAIS) kan medföra mycket varierande symtom. Vanligtvis har barn med partiell androgenokänslighet hypospadi, (urinröret mynnar inte på toppen av penis utan någonstans på dess undersida). Det kan liknas vid en utveckling av de yttre könsorganen som ligger mellan en helt kvinnlig och en helt manlig. Detta innebär att penis kan likna en förstorad klitoris eller att klitoris kan likna en penis. Dessutom är pungen kluven och liknar ett par yttre blygdläppar. I lindriga fall leder den partiella okänsligheten till att en man får något mindre skäggväxt, något mindre penis och pung, men utan missbildningar. Fertiliteten är dock ofta nedsatt även hos dessa personer.


Support groups


Accord Alliance
www.accordalliance.org

Intersex Society of North America
www.isna.org

Androgen Insensitivity Syndrome Support Group (AISSG)
www.aissg.org

Bodies like ours
Intersex Information and Peer Support

www.bodieslikeours.org/forums

AIS Support Group Australia
home.vicnet.net.au/~aissg/