INIS

Intersexuella i Sverige

Bli medlem!

Teckna medlemsskap!

DSD-Life


Ett EU-projekt för att förbättra vården för personer med DSD.

Verksamhet


INIS bedriver upplysande verksamhet i form av föredrag och föreläsningar om DSD (personer födda med intersexuella syndrom). INIS håller föredrag både för allmänheten och föreläsningar för sjukvårdspersonal.


INIS samarbetar med andra organisationer som stödjer vår verksamhet, i syfte att lättare och bättre kunna nå ut med saklig information och upplysning. INIS har bland andra samarbetat med RFSL, RFSU och DSD-teamet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus (Karolinska sjukhuset).


INIS har också bedrivit politiskt arbete kring det nya lagförslaget, såsom det berör personer med DSD. INIS skrev ett remissvar till detta nya lagförslag som finns att läsa här:


Support groups


Accord Alliance
www.accordalliance.org

Intersex Society of North America
www.isna.org

Androgen Insensitivity Syndrome Support Group (AISSG)
www.aissg.org

Bodies like ours
Intersex Information and Peer Support

www.bodieslikeours.org/forums

AIS Support Group Australia
home.vicnet.net.au/~aissg/